Blog

Arketyper og energipsykologi

Vidste du at de Arketyper som du tiltrækkes af hvadenten de er fiktive f.eks. Krigeren, Dronningen osv eller de er faktiske nulevende personer, som f.eks. personer du kender, sportsstjerner, skuespillere osv, så er der en grund til at du tiltrækkes af lige præcis de Arketyper. Det er fordi de repræsenterer dele af dit Selv eller sagt på en anden måde, hvis ikke du havde denne Arketypes energi i dit ubevidste ville du ikke ænse denne Arketype. Arketyper er altså spejle af vores egen energi. Så næste gang du ser på en fiktiv eller faktisk Arketype, så reflekter over hvilken energi denne Arketype repræsenterer i dig.