Resonans og Matching

Resonans og Matching

Jeg arbejder med resonans og matching, og jeg tager udgangspunkt i  noget så enkelt som dagligdagens resonansfænomener. Resonansfænomener er den intuitive overføring af følelser eller fysisk gestus som vi ubevidst påvirkes af i hverdagen. Vi tuner os dagligt ind på andre menneskers følelsesmæssige tilstand, både den positive og den negative. Hvis man tuner mere ind på den negative end den positive handler det om hvad man selv består af. Negativitet har en tendens til at tiltrække negativitet, og positivitet har en tendens til at tiltrække positivitet. I resonans og matching arbejder vi specifikt med at blive bevidst om hvordan nogle personer i miljøet omkring os udløser ubevidste reaktioner i os selv, og hvad vi kan gøre ved det.

Igennem denne metode og behandling bliver du bevidst om, at du billedlig talt er som en “stemmegaffel”, der konstant bliver sat i svingninger både indefra og udefra. Du har selv det jeg kalder en indefra kommende “hjemmefrekvens”, og den bliver konstant påvirket af alle de frekvenser, du møder i dine omgivelser. Kunsten er gennem arbejdet med resonans og matching, at opnå den personlige fornemmelse af harmoni i sin “hjemmefrekvens”, og evnen til at komme tilbage til denne harmoni, når den forstyrres af omgivelserne.

Depression, stress og andre ubalancer er ofte reaktioner på at man ikke er i resonans hverken med sig selv eller sine omgivelser. Resonans og matching giver dig konkrete redskaber til at arbejde med denne dissonans, som skaber depression, stress og andre ubalancer.

Resonans og Matching består af et forløb af 3 behandlinger af ca 1 times varighed pr uge over ca en måned og koster 1500 kroner for alle 3 behandlinger.