Personlig energi og frekvens

Posted on

I din dagligdag glider livet forbi mere elller mindre bevidst og ubevidst, og i den proces bevæger energien sig fra lavere til højere frekvenser frem og tilbage, som bølger på havet. Din personlige energi og frekvens ændrer sig gennem hele dagen afhængig af dine tanker, dine følelser og dine handlinger, og den påvirkes af energien […]

Arketyper interagerer med hjernens energistruktur

Posted on

Carl Gustav Jung mente at arketyper er metafysiske og som sådan fundamentale for menneskets psyke.  Det Kollektive Ubevidste er et evolutionært psykisk system, som indeholder fælles før-kulturelle “grundformer” for menneskets handlinger. Jung bygger sin teori om Det Kollektive Ubevidste og Arketyper på grundige studier af forskellige kulturer rundt omkring i verden. Jung fandt ud af […]