Blog

Arketyper interagerer med hjernens energistruktur

Carl Gustav Jung mente at arketyper er metafysiske og som sådan fundamentale for menneskets psyke.  Det Kollektive Ubevidste er et evolutionært psykisk system, som indeholder fælles før-kulturelle “grundformer” for menneskets handlinger. Jung bygger sin teori om Det Kollektive Ubevidste og Arketyper på grundige studier af forskellige kulturer rundt omkring i verden.

Jung fandt ud af at Arketyper er symboler eller centre, der samler og organiserer psykisk energi, og at denne psykiske energi interagerer med hjernens energistruktur.  I modsætning til hvad mange mener, så fødes vi ikke med en Tabula Rasa, men med et velorganiseret psykisk system, som er udviklet evolutionært på det individuelle og kollektive plan.