Blog

Din omverden er dit spejl!

Alt i din omverden giver dig et fingerpeg om hvad der foregår inde i dig selv. Du ville ganske enkelt ikke lægge mærke til de forskellige ting, som din opmærksomhed bliver optaget af i din omverden, hvis ikke det allerede var i dit indre. Det gælder såvel de sider af dig selv som du ikke ønsker at se, og som Carl Gustav Jung kalder for Skyggen eller som Sigmund Freud ville kalde for Projektion. Når vi peger fingre af andre mennesker, og siger de er sådan og sådan, ja så er de mennesker i virkeligheden spejle af det vi selv indeholder. I kender måske ordsproget “man ser nemt splinten i sin nabos øje, og ikke bjælken i sit eget”, det er netop en metafor for dette spejlingsfænomen. Det gælder selvfølgelig også for kompetencer du lægger mærke til hos dine medmennesker, som du godt kunne tænke dig at arbejde med. Du ville ikke se disse kompetencer hos dine medmennesker, hvis ikke de allerede lå i dig som potentiale. Så læg mærke til de spejle, der er omkring dig – de er nyttig udviklingsredskaber.