Jeg arbejder med

Energipsykologiens typologi kan give dig et fingerpeg på hvad din energi består af

Energipsykologiske typer:

I energipsykologien arbejder vi med din helt egen energisignatur, som kun du består af. Nedenstående beskrivelse er ikke fyldestgørende, men kan måske give dig et fingerpeg på hvilke energier du mener du selv består af. Vi arbejder med disse energier ud fra samtaler, konkrete øvelser  og eventuel tests, og ser på hvilken energi din essens/kernen i dig repræsenterer, hvilken energi din personlighed repræsenterer, hvilken energi det mentale hos dig repræsenterer, hvilken energi det følelsesmæssige hos dig repræsenterer og hvilken energi din krop repræsenterer.

 

Den Dynamiske Type:  

Viljestypen

Introvert: Manageren

Ekstrovert: Pioneren

Moden brug af viljesenergien: målrettet, uafhængig, modig

Umoden brug af viljesenergien: stædig, dominerende

 

 

Den Sensitive Type:

Kærlighedstypen

Introvert: Vejlederen

Ekstrovert: Hjælperen

Moden brug af kærlighedsenergien: medfølende, helhedsbevidst

Umoden brug af kærlighedsenergien: sentimental, frygtsom

 

 

Den Mentale Type:

Den aktive-praktiske type

Introvert: Tænkeren

Ekstrovert: Strategen

Moden brug af mentalenergien: skabende, fordybende,

Umoden brug af mentalenergien: arrogant, kold, distræt, snu

 

 

Den Kreative Type:

Den kunstneriske type

Introvert: Harmoniskaber

Ekstrovert: Ekspressiv

Moden brug af kreativitetsenergien: idérig, fantasifuld

Umoden brug af kreativitetsenergien: selvoptaget, doven

 

Den Analytiske Type:

Den videnskabelige type

Introvert: Specialisten

Ekstrovert: Teknikeren

Moden brug af den logiske energi: analytisk, metodisk

Umoden brug af den logiske energi: ensporet, dogmatisk

 

 

Den Dedikerede Type: 

Den hengivne-idealistiske type

Introvert: Den Hengivne

Ekstrovert: Aktivisten

Moden brug af passionsenergien: engageret, loyal

Umoden brug af passionsenergien: naiv, autoritetstro

 

Den Praktiske Type:

Den organiserende type

Introvert: Systematikeren

Ekstrovert: Organisatoren

Moden brug af handlingsenergien: effektiv, orden, skabende

Umoden brug af handlingsenergien: rutinefikseret, pedantisk