Blog

Kunsten at arbejde med sin Skyggeside

Carl Gustav Jung beskriver Skyggen, som den side af os selv, som umiddelbart er skjult for vores bevidste erkendelse. I Selvets udvikling er det nødvendigt at vi lærer at genkende symptomer på Skyggen. Et symptom på Skyggen kunne være tendensen til at projektere egne skyggesider over på andre. Ved at arbejde med Skyggen kan vi reintegrere  Selvets fraspaltede dele, og derved frigive energi samt identificere den oprindelige kilde til projektionen.