Personlig energi og frekvens

Posted on

I din dagligdag glider livet forbi mere elller mindre bevidst og ubevidst, og i den proces bevæger energien sig fra lavere til højere frekvenser frem og tilbage, som bølger på havet. Din personlige energi og frekvens ændrer sig gennem hele dagen afhængig af dine tanker, dine følelser og dine handlinger, og den påvirkes af energien […]